Talks and workshops

The Climate Anthropologist is experienced at giving talks, lectures and workshops to a range of different audiences. The theme can be aapted to meet the needs of your organisation, company or project. Get in touch, so we can find out exactly what would suit you. 

Here is a list of examples.

Lecture: How to we deal with climate change?

Topics in this talk:

 • How do we experience climate change?
 • What role do our emotions play in understanding climate and in our reactions to change?
 • How does culture influence what we think about climate, and how we choose to act or not act?
 • Are we still denying or actually acknowledging the problem?

Target audience: All - is adaptable.
Duration: 1-1,5 hours. 

Debatt og kommentarer

Panel eller sofaprat: Klimaantropologen stiller gjerne opp for å bidra med antropologiske syn i debatten.

Jeg deler mer enn gjerne min innsikt om hvordan vi kan utvikle bedre løsninger for framtiden som både er mer klimavennlig og mer menneskevennlig. 

Eksempel på tema:

 • Klimaantropologi
 • Klimarettet UX design
 • Innovasjon og nye løsninger
 • De menneskelige sidene av teknologiske og klimatiske utfirdringer. 

Lederkurs: Mobilisering med effekt: Hvordan å mobilisere til lokal engasjement og unngå grønnvasking

Innhold i dette kurset: 

 • Hva skal til for å engasjere til aktivitet rundt klima og miljø?
 • Hvordan å unngå grønnvasking i mobiliseringen?
 • Konkrete forslag til arrangement som har målbar effekt.
 • Kilder å stole på og bygge videre på. 
 • Mobilisere mennesker på tvers av samfunnsutfordringer - hva kan FNs bærekraftsmål lære oss om hvordan sosiale utfordringer henger sammen?  

Kurset gir ledere sterkere grunnlag for å utforme legitime miljø og klimaarrangement, gi dypere innsikt i hvordan å mobilisere forskjellige grupper på en inkluderende måte, og vise hvordan å legge opp til engasjement som virkelig bidrar med målbart effekt for en bedre framtid.

Målgruppe: Ledere i lokalsamfunn
Varighet: 2 timer

Workshop: «Greenwashing - hva er det og hvordan kan vi unngå å la oss lure?»

Ikke alt som virker «grønt» er nødvendigvis bra. Workshopen handler om hvordan klimanarrativet noen ganger blir misbrukt og hvordan vi kan bruke kritisk tenkning for å finne ut hva som virkelig er klimavennlig og hva som bare virker til å være det. 

Dette er en interaktiv workshop med mye øvelser, diskusjon og deltagelse.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses
Varighet: 2-3 timer

Workshop: «Unge i endring»

I denne workshopen jobber vi med å samle ideer om hvordan å fremme en grønnere framtid, holder diskusjon rundt klimaangst, visjoner og påvirkninger, og gjennomfører visualiseringsøvelser. Målet er å skape et møtepunkt og mulighet for ungdom å bli hørt.

Målgruppe: Ungdom fra 12 år
Varighet: 1,5 time