Foredrag og workshops

Jeg holder foredrag, kurs og workshops til et mangfold av forskjellige publikum. Tema og innhold kan tilpasses din bedrift, organisasjon eller prosjekt. Ta kontakt, så finner vi ut av hva som passer best for deg. Her er noen eksempler av formater jeg pleier å jobbe med. Alle disse kan også holdes digitalt.

Foredrag eller kurs:
"Hvordan kulturforskjeller påvirker hvordan vi tenker, føler og handler ift. klimakrisen

Temaer i foredraget:

 • Hvordan opplever vi klimaendringer?
 • Hva slags rolle spiller følelser i vår forståelse av klima og våre reaksjoner til endring?
 • Hvordan påvirker kultur hva vi tenker om klima og hva vi velger å gjøre eller ikke gjøre?
 • Hvordan henger følelser, tanker og handling sammen?
 • Fornekter eller anerkjenner vi faktisk problemet?

Målgruppe: Alle - kan tilpasses.
Foredrag: 1- 1,5 timer
Kurs: 2-3 timer

Workshop: 
«Grønnvasking - hva er det og hvordan kan vi unngå å la oss lure?»

Ikke alt som virker «grønt» er nødvendigvis bra. Workshopen handler om hvordan klimanarrativet noen ganger blir misbrukt og lærer deltagere hvordan man kan bruke kritisk tenkning for å finne ut hva som virkelig er klimavennlig og hva som bare virker til å være det. 

Dette er en interaktiv workshop med mye øvelser, diskusjon og deltagelse.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses
Varighet: 2-3 timer

Kurs:
"Hva kan vi lære av antropologiske metoder? - Hvordan å få bedre svar på det du lurer på"

Moduler som kan kombineres.

 • Innsiktsarbeid:
  - Hvorfor er det viktig å gjøre innsiktsarbeid, hva bringer det?
  - Hva kreves for å gjøre godt innsiktsarbeid? Hva er typisk omfang metodisk og tidsmessig.

 • Intervjuteknikk:
  - Hvordan stille bedre spørsmål.
  - Hvordan lage og bruke intervjuguide, og hvorfor.
  - Hvordan sørge for at man ikke står seg selv i veien.
  - Hvordan å unngå bias og feilantagelser.

 • Deltagende-observasjon:
  - Styrken av denne metoden.
  - Hvordan å gjøre det.
  - Hva man må passe på. 

 • Analyse:
  - Hvordan jobbe med kvalitative, ustrukturert data.
  - Hvordan finne svar i store bolker data.
  - Gjøre funn forståelig og lett å kommunisere.

Målgruppe: Ansatte i virksomheter som ønsker å finne bedre svar og gjøre bedre innsiktsarbeid.

Varighet: 1-3 timer per modul, avhengig av format

Debatt og kommentarer

Panel eller sofaprat: Klimaantropologen stiller gjerne opp for å bidra med antropologiske syn i debatten.

Jeg deler mer enn gjerne min innsikt om hvordan vi kan utvikle bedre løsninger for framtiden som både er mer klimavennlig og mer menneskevennlig, om de sammensatte utfordringene rundt klimaendringer, eller metoder for å få bedre forståelse av abstrakte problemstillinger.