Fasilitering

Du kan engasjere meg til å fasilitere samlinger, diskusjoner og workshops rundt klimatematikk og bærekraftige løsninger.

Jeg tar gjerne ansvar for utforming og planlegging av samlingen i tillegg til å lede gjennomføringen av den.

Om du ønsker en enkel oppsummering eller en grundig analyse av innsamlet innspill/innsikt etter samlingen sørger jeg for en oversiktlig og forståelig resultat etter samlingen. 


Min fasiliteringsstil er profesjonell men tilgjengelig.
Deltagere skal føle seg hørt og diskusjoner legges på riktig nivå.
Jeg vektlegger inkludering og skyr ikke unna diskusjoner som er komplekse, motstridige eller nyanserte. 

Mine økter er grundig gjennomtenkt og godt planlagt.
Jeg bruker gjerne kreative komponenter når det fremmer arbeidet. 

Jeg har fasilitert samlinger for kommuneansatte og ungdommer, for samfunnsutviklere og innbyggere, og er sikker på at jeg får laget et opplegg som fungerer for din gruppe. 

Jeg jobber..

 • ..med både store og små grupper.
 • ..på norsk eller på engelsk.
 • ..med digitale og fysiske samlinger.
 • ..tidlig i idemyldringsfase eller senere i samskaping av spesifikke løsninger.

Foredrag og workshops

Eksempel på tema jeg har snakket om før:

Kultur og Klima:
"Hvordan påvirker kulturforskjeller hvordan vi tenker, føler og handler rundt klimakrisen"

Temaer i foredraget/workshop:

 • Hvordan opplever vi klimaendringer?
 • Hva slags rolle spiller følelser i vår forståelse av klima og våre reaksjoner til endring?
 • Hvordan påvirker kultur hva vi tenker om klima og hva vi velger å gjøre eller ikke gjøre?
 • Hvordan henger følelser, tanker og handling sammen?

Metode:
Sosialantropologiske og designmetoder og verktøy

Mulige temaer:

 • Bruke intervju i innsiktsarbeid.
 • "3 ubehagelige sannheter som gjør deg til en bedre intervjuer".
 • Designmetoder for ikke-designere.
 • Ta kontakt for flere tema. 

Atferdsendring:
"Hvordan få til langvarig, bærekraftig atferdsendring"

Temaer i foredraget/workshop:

 • Nudging (dulting) som verktøy.
 • Holdninger kontra handlinger - og hva kommer først?
 • Hvordan verdier og kulturelle normer spiller inn. 
 • "Boomerang" effekter og typiske fallgruver når man jobber med atferdsendring. 

Ideslam!

Et åpent-scene konsept utviklet av Klimaantropologen. 

Ideslam er en lavterksel måte å løfte nye ideer på. 
Ved å snakke om ideene våre tidligere og få innspill fra andre kan de både bli bedre, og bli til virkelighet mye kjappere enn når vi sitter med de alene. 

Dette er et sosialt arrangement som senker barrieren for at flere tar ordet og tar scenen - og får bidratt til nye løsninger og samarbeid. 

Vi trenger mange stemmer og perspektiver for å skape gode løsninger, og med en ideslam kan man åpne opp for de!

- Ta kontakt om du kunne tenke deg en ideslam for din organisasjon eller virksomhet.