Foredrag og workshops

Klimaantropologen har lang erfaring med å holde foredrag og workshops til mangfold av forskjellige publikum. Temaet for innlegget blir tilpasset til å møte behovene til din bedrift, organisasjon eller ditt prosjekt. Ta kontakt, så finner vi ut av hva som passer best for deg. 

Her er en liste med eksempler på innlegg: 

Foredrag: Hvordan håndterer vi klimaendringene?

Temaer i foredraget:

  • Hvordan opplever vi klimaendringer?
  • Hva slags rolle spiller følelser i vår forståelse av klima og våre reaksjoner til endring?
  • Hvordan påvirker kultur hva vi tenker om klima og hva vi velger å gjøre eller ikke gjøre?
  • Fornekter eller anerkjenner vi faktisk problemet?

Målgruppe: Alle - kan tilpasses.
Varighet: 1- 1,5 timer

Debatt og kommentarer

Panel eller sofaprat: Klimaantropologen stiller gjerne opp for å bidra med antropologiske syn i debatten.

Jeg deler mer enn gjerne min innsikt om hvordan vi kan utvikle bedre løsninger for framtiden som både er mer klimavennlig og mer menneskevennlig. 

Eksempel på tema:

  • Klimaantropologi
  • Klimarettet UX design
  • Innovasjon og nye løsninger
  • De menneskelige sidene av teknologiske og klimatiske utfirdringer. 

Workshop: «Grønnvasking      - hva er det og hvordan kan vi unngå å la oss lure?»

Ikke alt som virker «grønt» er nødvendigvis bra. Workshopen handler om hvordan klimanarrativet noen ganger blir misbrukt og hvordan vi kan bruke kritisk tenkning for å finne ut hva som virkelig er klimavennlig og hva som bare virker til å være det. 

Dette er en interaktiv workshop med mye øvelser, diskusjon og deltagelse.

Målgruppe: Alle - kan tilpasses
Varighet: 2-3 timer

Workshop: «Unge i endring»

I denne workshopen jobber vi med å samle ideer om hvordan å fremme en grønnere framtid, holder diskusjon rundt klimaangst, visjoner og påvirkninger, og gjennomfører visualiseringsøvelser. Målet er å skape et møtepunkt og mulighet for ungdom å bli hørt.

Målgruppe: Ungdom fra 12 år
Varighet: 1,5 time