Foredrag, workshops og kurs

Jeg har holdt en rekke innlegg, for meget forskjellige type publikum.
Om webinar eller kurs, foredrag eller workshop - vi finner noe som passer dere. 
Her er noen eksempler på hva jeg typisk snakker om.

Kultur og Klima:
"Hvordan påvirker kulturforskjeller hvordan vi tenker, føler og handler ift. klimakrisen"

Temaer i foredraget:

  • Hvordan opplever vi klimaendringer?
  • Hva slags rolle spiller følelser i vår forståelse av klima og våre reaksjoner til endring?
  • Hvordan påvirker kultur hva vi tenker om klima og hva vi velger å gjøre eller ikke gjøre?
  • Hvordan henger følelser, tanker og handling sammen?

Metoder:
Antropologiske og designmetoder

Lyst å lære deg:

  • Intervjuteknikk for innsiktsarbeid?
  • Deltagende observasjon?
  • å ta i bruk designmetodikk?
  • å analysere sammensatt, gjerne kvalitativ, data?

Det kan jeg hjelpe deg med!

Panel og andre diskusjoner

Panel eller sofaprat: Klimaantropologen stiller gjerne opp for å bidra til diskusjonen med et antropologisk syn.