Klima og Kultur: Foredrag i Wien

30.09.2019

VHS (der Wiener Volkshochschulen) er en voksenopplæringsinstitusjon som tilbyr opplæring og kurs for mennesker fra alle livets løp i Wien, Østerrike. Jeg ble invitert til deres avdeling i Hietzing for å holde foredrag om mitt forskningsprosjekt og lede diskusjon. 

Vi snakket både om hvordan en kan gå fram i å drive antropologisk forskning og om sosialvitenskapenes rolle i klimadebatten. Casen jeg arbeidet med viser tydelig hvordan klimanarrativet har endret seg de siste årene og at vi omgås klimaendringer som konsept på en hel annen måte i dag enn før. Spesielt sosiale medier spiller en sentral rolle i denne utviklingen. Vi diskuterte videre emosjoner, handlingsmuligheter og -hindringer, og kulturelle forskjeller i hvordan vi ser klima. 

Takk til VHS i Hietzing for invitasjonen og til et meget engasjert publikum for deres meninger og refleksjoner! Og takk til representanter fra Fridays-for-Future Austria, for deres deltagelse og inkludering av samfunnsvitenskap i deres program.

Se gjerne på foredrag og workshops dersom du er interessert i å lære mer om sosialantropologi, min forskning eller klimatematikk.