Grønnvasking: Workshops og kurs

23.10.2020

I 2020 var grønnvasking et stort tema for Klimaantropologen! Gjennom en rekke kurs og workshops lærte deltagere forskjellige steder i landet hvordan å gjenkjenne grønnvasking og hvordan å tenke kritisk rundt "grønne" løsninger. 

Workshopformatet kombinerte foredrag, diskusjon og aktivitet og har blitt beskrevet som "aktuell", "lærerikt", "inkluderende", og "engasjerende".

Antropologidagene i Trondheim

Antropologidagene ble født med utgangspunkt i et ønske om å kommunisere sosialantropologiens bidragspotensiale i de store så vel som i små samtalene som foregår om og i verdenssamfunnet. Et viktig mål er å styrke faglig stolthet og trygghet blant studenter, og å dermed motivere til å bidra til et bedre verdenssamfunn med sin sosialantropologiske kompetanse. Klimaantropologen bidra med workshop om grønnvasking og antropologisk tenkning.

Tema for denne fagfestivalen i 2020 var klima. Frogn Frivilligsentrale

Mange engasjerte deltagere opp på Sjøstjerna i Drøbak til tross for regn og snø. Temaet for ettermiddagen: «Greenwashing»: Hva er det og hvordan kan vi unngå å la oss lure? Fordi ikke alt som virker «grønt» er nødvendigvis bra.

Takk for stort oppmøte, for en enorm bra innsats og gode innspill!
Og takk til Frogn Frivilligsentral for initiativet.
Workshopturné i Oslo

Med støtte fra Solofondet fikk Klimaantropologen gjennomført en rekke anti-grønnvasking workshops med ungdom i Oslo. Workshoppene var åpne for alle typer fritidsklubber, skoleklasser, lag og andre grupper i alder 13-20 år som var interesserte i temaet.

Illustrasjon: Renate Sørgård 

Tilbakemeldinger fra deltagere

"Gøy med interaktivitet og innhold tilpasset publikumet."

"Det var varierende og aktuelt, og veldig opplysende."

"Ryddig og strukturert opplegg = KVALITET"

"Man får høre tankevekkenede ting og får lov til å utdype dem med andre. Da blir man utfordret i det man har blitt "lurt" av fra buzzwords"