Workshop om grønnvasking: Antropologidagene i Trondheim

18.02.2020

"Man får høre tankevekkenede ting og får lov til å utdype dem med andre. Da blir man utfordret i det man har blitt "lurt" av fra buzzwords" (tilbakemelding fra deltager).

Vi gjorde oss kjent med det utfordrende temaet grønnvasking gjennom interaktive øvelser, innlegg og diskusjon. Deltagerne fikk øvet seg i kritisk og helhetlig tenkning, og prøvd seg på antropologiske tilnærminger. Det var en enorm bra innsats av de mange antropologistudenter og andre som deltok. Workshopen har blitt beskrevet som "aktuell", "lærerikt", "inkluderende", og "engasjerende".  

Antropologidagene ble født med utgangspunkt i et ønske om å kommunisere sosialantropologiens bidragspotensiale i de store så vel som i små samtalene som foregår om og i verdenssamfunnet. Et viktig mål er å styrke faglig stolthet og trygghet blant studenter, og å dermed motivere til å bidra til et bedre verdenssamfunn med sin sosialantropologiske kompetanse. Tema for denne fagfestivalen i 2020 var klima.

Feedback fra deltagerne:

"Gøy med interaktivitet og innhold tilpasset publikumet."

"Det var varierende og aktuelt, og veldig opplysende."

"Ryddig og strukturert opplegg = KVALITET"