Tidligere oppdrag

Her kan du lese om tidligere oppdrag og prosjekter klimaantropologen har gjennomført. Klikk på bildene eller titlene på innleggene for å få lese mer. 


Mot slutten av min masterutdanning fikk jeg sjansen på å være med et forskningsprosjekt i Sibir. Vi var en gruppe forskere fra universitetet i Wien som tilbrakte 3 uker på feltarbeid her i samarbeid med tolk og lokale myndigheter. Mitt personlige forskningsprosjekt handlet om økoturisme og "remoteness". Til tross for språkbarrierer fikk vi utviklet...