Kundeanbefalinger

Sandra Skretting

Leder - Pådriv Oslo

"Tessa har bidratt masse i Pådriv, både som frivillig Pådriver og i betalte oppdrag. Tessa innehar en faglig integritet og profesjonalitet som jeg setter veldig stor pris på. Dette blandet med hennes nysgjerrighet på å jobbe på nye måter, med nye mennesker er en kjempegod miks inn i bærekraftsarbeidet som Tessa har en viktig rolle i framover. Hun vil utfordre og hun vil levere hver eneste gang!" 

Sverre Landmark

Probiz

"I arbeidet med forprosjektet for Hovinbyen Sirkulære Oslo bidro Tessa med verdifull kompetanse på prosess og metode da vi gjennomførte en strukturert intervjuprosess med et stort antall nøkkelpersoner. Hun bidro som sikker, klar og kompetent, og vi som ikke har hennes fagbakgrunn lærte masse av samarbeidet."  

Emil Holmeide Blattmann

Grunnlegger - Empact

"Hun har virkelig inspirert oss med sitt engasjement og sin kompetanse. Metodikkene og mekanismene som hun har brukt og involvert oss i har vært utrolig lærerikt å få være en del av. Det viste seg kjapt at meningene vi hadde gjort oss opp om hvordan folk tenker om forsøpling var mer fragmentert enn vi hadde håpet og trodd. Rapporten til Tessa vil derfor være helt sentral i vårt videre arbeide." 

Line Begby

Bærekraftskoordinator
- Viken Fylkeskommune

"Tessa leverte et kjempeinteressant og relevant foredrag som ansatte i fylkeskommunen satte stor pris på. Hun tilpasset innhold og budskap til våre arbeidsområder, og svarte godt på spørsmål i etterkant. Det har vært lett og problemfritt å jobbe med henne, og kommunikasjonen har vært god hele veien. Kan på det sterkeste anbefale å samarbeide med Klimaantropologen!"

Olav Strand Ruud

Leder- Antropologidagene i Trondheim

"Hun var dyktig, trygg og informativ, og viste god evne til å lære bort avanserte og tyngre konsepter på en forståelig og tydelig måte. Vi i Antropologidagene er utrolig fornøyde med henne, og ser frem til å se mer til henne i fremtiden." 

Anna Brugger

Programme manager - VHS Hietzing

"We highly appreciated working with Tessa, a reliable and committed, very precise and competent lecturer. Besides the well-balanced presentation, she gave the participants a generous amount of time for questions and comments."


Hilde Lyby Wærp

Prosjektleder og forsker - NMBU

"Vi benyttet Klimaantropologens tjenester til vårt prosjekt «Ikke Akkurat Standard» og er veldig fornøyd med sluttproduktet. Basert på både våre egne og andre innhentede data, gjorde Tessa en grundig og innsiktsfull analyse av «barrierer og motivatorer» for mer bærekraftig matforbruk i Norge og leverte en veldig nyttig rapport til oss på temaet. Tessa demonstrerte evnen til å sette seg godt inn i et komplekst saksfelt, til å kritisk vurdere foreslåtte tiltak og komme med konstruktive anbefalinger. Vi er veldig fornøyd med resultatet og kan anbefale et samarbeid med Klimaantropologen for alle som har behov for en antropologisk vinkling og kompetanse inn i sitt «grønne» prosjekt."