Samarbeid med klimaantropologen

Klimaantropologen er et selvansettelsesprosjekt, som er en kategori mellom frilans og enkeltpersonsforetak. Jeg fakturer gjennom Frilans Finans, som vil si at alt i forhold til arbeidsgiveravgift, skatt og MVA blir ordnet av de, mens omfanget og innholdet av arbeidet avtales direkte med meg.
Alt du som oppdragsgiver trenger å gjøre er å signere oppdragsavtalen vi blir enige om og betale fakturaen. Så kommer vi kjapt i gang med den delen av jobben som er viktig, uten for mye papirarbeid.