Etnografi og forskning

Hvorfor mennesker gjør som de gjør, og hvorfor vi lar være å gjøre andre ting, er et sentralt spørsmål som antropologiske undersøkelser kan gi svar på. Atferd er alltid kontekstavhengig og påvirket av mange interagerende faktorer. Gjennom etnografi og kartlegging kan man likevel få en god oversikt over disse og derifra utvikle program, tjenester og varer for atferdsendring som best mulig passer din målgruppe.

Trenger du å vite status quo før man begynner på et nytt prosjekt? Eller går ikke den nåværende utviklingen som du hadde forutsett, men er det vanskelig å sette fingeren på akkurat hvor problemet ligger? Jeg bruker antropologiske verktøy og tilnærminger for å komme i bunns hva som foregår. 

Etnografi handler om å komme tett på folks hverdag og virkelighet for å få en mer sammensatt dybdeforståelse av en problemstilling. 

Min bakgrunn er først og fremst i kvalitative forskningsmetoder, en tilnærming som gir nyanserte svar. Menneskelig atferd er sammensatt og kan ikke forklares bare i tall. Ved å satse på etnografi og kvalitative metoder får man dypere og verdifulle innsikter. 

Verktøy som brukes

Deltagende observasjon

Dybdeintervjuer

Spørreundersøkelser

Fokusgrupper

Brukertesting

Prosessen består gjerne av en kombinasjon av disse metodene etterfulgt av grundige analyser og til slutt rapportering. Sammen kan vi finne ut av hvordan å få svar på det du lurer på og hvilken metoder som passer best til akkurat din problemstilling.

Ta gjerne kontakt om du har behov for en undersøkelse, kartlegging, analyse, dokumentering eller vurderingen. Du kan nå meg gjennom kontaktsiden hvis du har spørsmål eller er interessert i å få til et samarbeid.

Du kan trykke her for å lese mer om et tidligere forskningsprosjekt i Sibir, og her for mitt studie om påvirkningen av klimaendringer i hverdagen som ble gjennomført i Oslo.