Behovskartlegging og innsiktsarbeid

Trenger du å vite status quo før man begynner på et nytt prosjekt? Eller går ikke den nåværende utviklingen som du hadde forutsett, men er det vanskelig å sette fingeren på akkurat hvor problemet ligger? 

Jeg er rutinert i å kartlegge, finne barrierer og muligheter, motivasjonsfaktorer og hindre - for å hjelpe deg utvikle noe enda bedre.

Hvorfor mennesker gjør som de gjør er et sentralt spørsmål i antropologien. Atferd er alltid kontekstavhengig og påvirket av mange interagerende faktorer. Gjennom etnografi og kartlegging kan man likevel få en god oversikt over disse og derifra utvikle systemer, tjenester og varer for atferdsendring som best mulig passer for menneskene som skal bruke de. 

Min bakgrunn er i kvalitative metoder, en tilnærming som gir nyanserte svar. Menneskelig atferd er sammensatt og kan ikke forklares bare i tall. Ved å satse på disse metodene får man mer nyanserte, dypere og i min mening mer verdifulle innsikter. 

Verktøyene jeg bruker

Deltagende observasjon

Dybdeintervjuer

Spørreundersøkelser

Fokusgrupper

Brukertesting

Litteraturanalyse

Prosessen består gjerne av en kombinasjon av disse metodene etterfulgt av grundige analyser og til slutt rapportering. Outputen kan ta forskjellige format, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig for prosjektet. Sammen kan vi finne ut av hvordan å få svar på det du lurer på og hvilken metoder som passer best til akkurat din problemstilling.

Ta gjerne kontakt om du har behov for en undersøkelse, behovskartlegging, analyse, dokumentering eller vurderingen. Du kan nå meg gjennom kontaktsiden.