Verktøyene jeg bruker

Deltagende observasjon

Dybdeintervjuer

Spørreundersøkelser

Fokusgrupper

Brukertesting

Litteraturanalyse

Prosessen består gjerne av en kombinasjon av disse metodene etterfulgt av grundige analyser og til slutt rapportering av funn. Outputen kan ta forskjellige format, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig for prosjektet. Sammen kan vi finne ut av hvordan å få svar på det du lurer på og hvilken metoder som passer best til akkurat din problemstilling.

Ta gjerne kontakt om du har behov for en undersøkelse, behovskartlegging, analyse, dokumentering eller vurderingen. Du finner min kontaktinfo her.