Forskningsprosjekt: Søppelets verdi

01.10.2020

Høst 2020 gjennomfører Klimaantropologen et antropologisk studie om forsøpling og søppelplukking i Oslos byrom. Det finnes en del kunnskap om forsøpling i havet og langs kystlinjer, men det samme problemet i urbane rom er relativt lite studert og blir ofte misforstått. Prosjektet "søppelets verdi" skal gi mer innsikt i hvordan forsøpling i byen oppleves, hva som motiverer folk til å plukke søppel som ikke er deres, og hva som skal til for å gi søppel verdi igjen i beboernes øyne. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Empower Clean City og er støttet av Regionalt Forskningfond. Det kombinerer litteraturanalyser, etnografisk arbeid og designmetoder.

Nå, midt i feltarbeidsfasen, ser dette studie allerede ut til å forutsi spennende funn. Rapporten blir offentliggjort tidlig i 2021. 


Det postes oppdateringen av studiets forløp på Instagram.