Forskningsprosjekt: Søppelets verdi

04.01.2021

Høst 2020 gjennomførte Klimaantropologen et antropologisk studie om uorganisert, individuell søppelplukking i urbane rom. Prosjektet "Søppelets verdi" ble gjennomført i samarbeid med Empact og med støtte fra regionale forskningsfond Oslo. 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

- Hvordan forholder folk i Oslo seg til forsøpling og søppelplukking?
- Hva slags sosiokulturelle mekanismer spiller inn i dynamikken?
- Og hvordan kan vi gi forsøpling verdi igjen?

Studie har ført til en rekke interessante, og delvis overraskende funn. Du kan laste ned den fullstendige rapporten ved å trykke på knappen nedenfor. 

Ikke tid til å sette deg inn i hele rapporten?

Vi anbefaler å ta en titt på den fullstendige rapporten. Den gir kontekst for studiet og forklarer funnene på en nyansert måte. Likevel har vi oppsummert bakgrunnen for studiet, metodene og funnene i en oppsummeringsrapport som du kan laste ned her:


Vi ønsker at dette studie skal være til nytte for alle som jobber med og mot forsøpling, og inviterer derfor til en digital presentasjon av studiet 12. Januar, kl. 10-10.45. 

Du finner mer informasjon om arrangementet her: https://fb.me/e/6IyurSFoX

Påmeldingsskjemaet er tilgjengelig her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-muAa13sz8OoThroNWFJaXlbZCmT3HHWQvYWQuxr73pZo3g/viewform