Klimaantropologen

Hvor menneske- og klimasentrerte løsninger møtes

Antropologien om klimaendringer

Klimaendringer er et globalt problem; teknisk, naturvitenskapelig og abstrakt. Men det er akkurat denne abstraktheten som gjør at dette fenomenet er i stor grad rotfestet i det lokale. Mennesker, med sine forskjellige kulturelle og sosiale bakgrunner, fra sine forskjellige ståsteder i verden og i livet, tilskriver mening til klimaendring på forskjellige måter. Hva vi anser som ekte, som gjennomførbart og som normalt påvirker hvordan vi forstår både årsakene og løsningene til dette problemet. Antropologien om klima og miljø har lenge undersøkt hvordan mennesker forholder seg til sine omgivelser. Spredningen av klimaendringer - både i form av sitt fysiske fenomen og som sosial idé - har kastet et helt nytt lys på dette feltet. Som klimaantropolog jobber jeg med å forstå hvordan mennesker påvirker klima og hvordan klimaendringer påvirker mennesker, både fysisk og mentalt, sett fra både globale og lokale perspektiv. Den andre delen av jobben er å videreformidle og dele innsiktene som dette studiet har gitt i form av foredrag, workshops og veiledning til bedrifter og organisasjoner. Jeg engasjerer meg videre i å fortsette å undersøke klimarelaterte temaer. Mer kunnskapsdeling på tvers av fagfelt er avgjørende for en positiv utvikling for framtiden. Som antropolog tar jeg inn de sosiale og kulturelle aspektene i klimadebattene og kaster lys på den sentrale rollen de spiller i utfoldelsen av både problemer og løsninger til krisen vi befinner oss i.


For information in English, please click here. 

Tilbakemeldinger

Line Begby

Bærekraftskoordinator - Viken Fylkeskommune

"Tessa leverte et kjempeinteressant og relevant foredrag som ansatte i fylkeskommunen satte stor pris på. Hun tilpasset innhold og budskap til våre arbeidsområder, og svarte godt på spørsmål i etterkant. Det har vært lett og problemfritt å jobbe med henne, og kommunikasjonen har vært god hele veien. Kan på det sterkeste anbefale å samarbeide med Klimaantropologen!"

Olav Strand Ruud

Leder- Antropologidagene i Trondheim

"Hun var dyktig, trygg og informativ, og viste god evne til å lære bort avanserte og tyngre konsepter på en forståelig og tydelig måte. Vi i Antropologidagene er utrolig fornøyde med henne, og ser frem til å se mer til henne i fremtiden."

Anna Brugger

Programme manager - VHS Hietzing

"We highly appreciated working with Tessa, a reliable and committed, very precise and competent lecturer. Besides the well-balanced PowerPoint presentation, she gave the participants a generous amount of time for questions and comments."

Zilla Boyer

Group leader - Women of Vienna

"It has been an absolute pleasure to work with Tessa. She is a very reliable colleague, who is not afraid of challenges. When problems arise, she immediately comes up with creative solutions."

     Kunder og samarbeidspartnere

Siste innlegg - hva skjer?

Se mer under "Tidligere oppdrag"

Høst 2020 gjennomførte Klimaantropologen et antropologisk studie om uorganisert, individuell søppelplukking i urbane rom. Prosjektet "Søppelets verdi" ble gjennomført i samarbeid med Empact og med støtte fra regionale forskningsfond Oslo.

«Ungdom mot grønnvasking» er en interaktiv workshop med øvelser, avstemninger og diskusjon. Måler er å gi ungdom flere unge verktøy til å tenke kritisk og helhetlig i kampen mot grønnvasking. Videre oppfordrer workshopen til økt klimaengasjement, økt innsikt i et viktig tema, og bidrar til mestringsevne i møte med vanskelige klimaspørsmål.

Publikasjoner og media

Under Dusken

"Antropologi, hva er det for noe?" 19.02.2020

Akershus Amtstidende

"Tessa (25) fra Drøbak har en yrkestittel du neppe har hørt før" 27.01.2020