Klimaantropologen

Gjør klimaløsninger mer menneskevennlige

Tilbakemeldinger

Sandra Skretting

Leder - Pådriv Oslo

"Tessa har bidratt masse i Pådriv, både som frivillig Pådriver og i betalte oppdrag. Tessa innehar en faglig integritet og profesjonalitet som jeg setter veldig stor pris på. Dette blandet med hennes nysgjerrighet på åå jobbe på nye måter, med nye mennesker er en kjempegod miks inn i bærekraftsarbeidet som Tessa har en viktig rolle i framover. Hun vil utfordre og hun vil levere hver eneste gang!" 

Sverre Landmark

Probiz

"I arbeidet med forprosjektet for Hovinbyen Sirkulære Oslo bidro Tessa med verdifull kompetanse på prosess og metode da vi gjennomførte en strukturert intervjuprosess med et stort antall nøkkelpersoner. Hun bidro som sikker, klar og kompetent, og vi som ikke har hennes fagbakgrunn lærte masse av samarbeidet." 

Emil Holmeide Blattmann

Grunnlegger - Empact

"Hun har virkelig inspirert oss med sitt engasjement og sin kompetanse. Metodikken og mekanismene som hun har brukt og involvert oss i har vært utrolig lærerikt å få være en del av. Det viste seg kjapt at meningene vi hadde gjort oss opp om hvordan folk tenker om forsøpling var mer fragmentert enn vi hadde håpet og trodd. Rapporten til Tessa vil derfor være helt sentral i vårt videre arbeide."

     Kunder og samarbeidspartnere

Publikasjoner og media

Tendens: Vil gjøre klimaløsninger menneskevennlig

Artikkel i Samfunnsviternes digitale magasin (13.12.22)

Kuckuck - Notizen zur Alltagskultur

Article: Climate change "on the body": Anecdotal evidence, experts and the complexity of localized knowledge.
(22.01.2021)

Under Dusken

Artikkel:
"Antropologi, hva er det for noe?" (19.02.2020)

Akershus Amtstidende

Artikkel: "Tessa (25) fra Drøbak har en yrkestittel du neppe har hørt før" (27.01.2020)