Komplett oppdragshistorikk

Innsiktsarbeid og forskning

Farmforce

August 2022 - February 2024

Farmforce creates Saas solutions which allow for traceability in food value chains, all the way down to farm level. As their only UX/UI designer I've been introducing different parts of the company to design methods, initiating a shift in mindset and approach.


I have worked most intensively with Farmer App, a mobile application giving smallholder farmers direct access to their value chain, their data and records, to training materials and more. The app is a tool not only for buying organisations to streamline communication with their farmers, but also to empower farmers and create transparency. For this project I have conducted field research with smallholder farmers in Malawi and Kenya, worked closely with buying organisations, created prototypes and design libraries.  

Gnist: Sortland

Mai - oktober 2022 
Hvordan kan byen få tilbake et yrende liv på kaia, og skape verdier i møtet mellom land og vann? Dette er utfordringen vi designer og samskaper nye løsninger for. 

Designprosjekt støttet av DOGA's GNIST program, og gjennomføres i samarbeid med Leva Urban Design og StudioNN.
Rolle: UX researcher/designer 

Sirkulær Ressurssentral

November 2021 - juni 2022
Designprosjekt støttet av DOGA's DIP program (Designdrevet innovasjon), i samarbeid med Resirqel, SRAS, og DoPurpose. 
Rolle: UX researcher

 • Kartlegge behov og utfordringer sentrale brukergrupper har til en ressurssentral for ombruk av Byggematerialer. 
 • Lede gruppeintervjuer med byggherrer, arkitekter, entreprenører, myndigheter og rådgivere. 
 • Analyse av data
 • Iterativt arbeid med brukerreise og sirkulær forretningsmodell

Hovinbyen Sirkulære Oslo

August 2021 - januar 2022
Forprosjekt for innovasjonsdistrikt i Hovinbyen, i samarbeid med Mathilde Blichfeldt Mjønes (Kybri), DoPurpose og Sverre Landmark (Probiz). 
Fasilitering av perspektiver, behov og innspill fra sentrale aktører i HSO, videreformidling av de mest sentrale problemstillingene for et videre mulighetsstudie.

 • Gruppeintervjuer og workshop med sentrale aktører (Bl. a. OBOS, Kuben Yrkeshøyskole, REG, BYM, NTNU, Sintef, NHO, LO, OSC, Verdane, Modulize, OsloMet, Norsk gjenvinning, Franzefoss, Fortum, Construction City, Økern Sentrum, m.fl) 
 • Innholdsanalyse og utforming av funn

Ung på Løren

August 2021 - Februar 2022 
I samarbeid med Pådriv, KFUK-KFUM, Folkelig, Kompass & co, Sinsen kirke, individuelle pådrivere, m. fl.. Forprosjekt og tidlig fase innsiktsarbeid for bedre innsikt i ungdoms perspektiv, med mål om å utvikle Lørenområdet. 

 • Feltarbeid, dybdeintervjuer og workshop med ungdomscrew.
 • Analyse og formidling av innsikt. 
 • Spørreundersøkelser.

Ikke Akkurat Standard

August - September 2020
Rapport for Attåt/Ikke-Akkurat-Standard/NMBU
"Kognitive, kulturelle og sosiale motivatorer og barrierer for forbruk av «ikke standard matvarer» - En sosialantropologisk vurdering"

 • Litteraturanalyse
 • Utforming av rapport og presentasjon av funn

Søppelets verdi

August - desember 2020
I samarbeid med Empact
Et antropologisk studie av uorganisert, individuell søppelplukking i urbane rom.

 • Litteraturanalyse
 • Etnografi og dybdeintervjuer
 • Analyser og utforming av rapport
 • Presentasjon av funn
 • UX research for app

Klimaendringer i hverdagen

Oktober 2018 - oktober 2019

"Understanding climate change: Dealing, sense-making and building on non-experience" undersøkte rollen klimaendringer spiller i hverdagen til unge voksne i Oslo, for Universitetet i Wien.

 • Kvalitative metoder
 • Intervjumetodikk og analysemetoder
 • Planlegging, gjennomføring, og presentasjon av studiet

Økoturisme i Sibir

Mai 2018 - juni 2018

Antropologiske feltarbeid i Sibir, Russland, med tema "ecotourism and remoteness", for Universitetet i Wien.

 • Feltarbeidsmetoder og etnografi
 • Intervjumetodikk og samarbeid med tolk

Arrangement og fasilitering

Ide-slam (4.0)

Februar  2024

I Vinterhagen på Sentral. Arrangert i samarbeid med Pådriv. 
Tema: Hva trenger Oslo mer av?

Kompetanseløft for natur for saksbehandlere og arealplanleggere i kommuner

September 2023

Heldagsworkshop for kommuner, fylkeskommuner, Miljødirektoratet og...

Arbeidsgruppeleder i Pådriv: Sirkulær Produksjon i by

Januar 2022 - desember 2023

Fasiliterer og leder denne tematiske arbeidsgruppen med representanter fra Sweco, Tekna, Pådriv, Sirkulær Ressurssentral, HSO, Spir Oslo, Kuben Yrkeshøyskole, Vill energi og Vollebekk fabrikker. 

Ide-slam (3.0)

Desember 2022
Organisasjon og vertskap. Arrangert i samarbeid med Pådriv.

Frokostseminar: Hvordan øke ombruk av møbler i Oslo Kommune

Oktober 2021
Konferansier og debattleder, oppfølging av debattdeltagere.
I samarbeid med Bykuben, Utviklings- og kompetanseetaten, Bymiljøetaten, og Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Ide-slam (2.0)

September 2021
Organisasjon og vertskap. Arrangert i samarbeid med SoCentral.

Ide-slam (1.0)

Mars 2021
Utvikling av konsept og vertskap. Arrangert i samarbeid med Pådriv.
Digitalt arrangement. 

Foredrag, kurs og workshops

Webinar: How culture influences how we see, think and feel about climate change and our capacity for action or non-action

April 2022
November 2022
Mars 2023
Oktober 2023

Norec - digitalt webinar

Presentasjon: Nudging som et verktøy for atferdsendring

November 2022
SoCentral, Klimasatsforum #4 - Sirkulær

September 2022
SoCentral, Klimasatsforum #2 - matsvinn

Presentasjon og paneldebatt: 
Samfunnsvitere i bærekraft

September 2022
Samfunnsviterne - Digitalt arrangement 

Faglunsj: Intervjumetodikk - 
3 ubehagelige sannheter som hjelper deg bli en bedre intervjuer

August 2022
PwC - BXT lunsj

Foredrag: Climate change "on the body", anecdotal evidence and experts

September 2021
Universitetet i Bergen - Climate Change Temporalities Conference

Foredrag: Søppelets verdi

Januar 2021
Åpent arrangement i samarbeid med Empact.

Foredrag: Hvordan forholder "folk flest" seg til klimaendringer?

August 2020
Viken Fylkeskommune, bærekraftnettverk. Digitalt arrangement.

Workshopturné:
Ungdom mot grønnvasking

Juni - August 2020
Skoler og klubber i Oslo

Workshop: Hvordan å unngå å la seg lure av "greenwashing"?

Mars 2020
Frivilligsentralen i Frogn 

Workshop: Grønnvasking

Februar 2020
Antropologidagene i Trondheim 

Foredrag: Understanding
Climate Change

September 2019
Presentasjon av forskningsarbeid for VHS (der Wiener Volkshochschulen), voksenopplæring. 

Annet

Grønlikaia, Munkehagen

April - september 2022
Parallelloppdrag for utvikling av Munkehagen på Grønlikaia, Oslo. 
Team Transborder Studio, med Lo:Le, Bollinger+Grohman og Akvaplan-niva. Rolle: Rådgiver for sosial bærekraft og medvirkning/samskaping


UX og UI design

Se min portefølje for tidligere arbeid og prosjekter