Tidligere oppdrag

Her kan du lese om tidligere oppdrag og prosjekter klimaantropologen har gjennomført. Klikk på bildene eller titlene på innleggene for å få lese mer. 


Høst 2020 gjennomførte Klimaantropologen et antropologisk studie om uorganisert, individuell søppelplukking i urbane rom. Prosjektet "Søppelets verdi" ble gjennomført i samarbeid med Empact og med støtte fra regionale forskningsfond Oslo.

«Ungdom mot grønnvasking» er en interaktiv workshop med øvelser, avstemninger og diskusjon. Måler er å gi ungdom flere unge verktøy til å tenke kritisk og helhetlig i kampen mot grønnvasking. Videre oppfordrer workshopen til økt klimaengasjement, økt innsikt i et viktig tema, og bidrar til mestringsevne i møte med vanskelige klimaspørsmål.