Tidligere oppdrag

Her kan du lese om tidligere oppdrag og prosjekter klimaantropologen har gjennomført. Klikk på bildene eller titlene på innleggene for å få lese mer. 


Høst 2020 gjennomførte Klimaantropologen et antropologisk studie om uorganisert, individuell søppelplukking i urbane rom. Prosjektet "Søppelets verdi" ble gjennomført i samarbeid med Empact og med støtte fra regionale forskningsfond Oslo.

«Ungdom mot grønnvasking» er en interaktiv workshop med øvelser, avstemninger og diskusjon. Måler er å gi ungdom flere unge verktøy til å tenke kritisk og helhetlig i kampen mot grønnvasking. Videre oppfordrer workshopen til økt klimaengasjement, økt innsikt i et viktig tema, og bidrar til mestringsevne i møte med vanskelige klimaspørsmål.

VHS (der Wiener Volkshochschulen) er en voksenopplæringsinstitusjon som tilbyr opplæring og kurs for mennesker fra alle livets løp i Wien, Østerrike. Jeg ble invitert til deres avdeling i Hietzing for å holde foredrag om mitt forskningsprosjekt og lede diskusjon.

Mot slutten av min masterutdanning fikk jeg sjansen på å være med et forskningsprosjekt i Sibir. Vi var en gruppe forskere fra universitetet i Wien som tilbrakte 3 uker på feltarbeid her i samarbeid med tolk og lokale myndigheter. Mitt personlige forskningsprosjekt handlet om økoturisme og "remoteness". Til tross for språkbarrierer fikk vi utviklet...