Tidligere oppdrag

Her kan du lese om tidligere oppdrag og prosjekter klimaantropologen har gjennomført. Klikk på bildene eller titlene på innleggene for å få lese mer. 


«Ungdom mot grønnvasking» er en interaktiv workshop med øvelser, avstemninger og diskusjon. Måler er å gi ungdom flere unge verktøy til å tenke kritisk og helhetlig i kampen mot grønnvasking. Videre oppfordrer workshopen til økt klimaengasjement, økt innsikt i et viktig tema, og bidrar til mestringsevne i møte med vanskelige klimaspørsmål.

VHS (der Wiener Volkshochschulen) er en voksenopplæringsinstitusjon som tilbyr opplæring og kurs for mennesker fra alle livets løp i Wien, Østerrike. Jeg ble invitert til deres avdeling i Hietzing for å holde foredrag om mitt forskningsprosjekt og lede diskusjon.