Tidligere oppdrag

Her kan du lese om tidligere oppdrag og prosjekter klimaantropologen har gjennomført. Klikk på bildene eller titlene på innleggene for å få lese mer. 


Høst 2020 gjennomfører Klimaantropologen et antropologisk studie om forsøpling og søppelplukking i Oslos byrom. Det finnes en del kunnskap om forsøpling i havet og langs kystlinjer, men det samme problemet i urbane rom er relativt lite studert og blir ofte misforstått. Prosjektet "søppelets verdi" skal gi mer innsikt i hvordan forsøpling i byen...

«Ungdom mot grønnvasking» er en interaktiv workshop med øvelser, avstemninger og diskusjon. Måler er å gi ungdom flere unge verktøy til å tenke kritisk og helhetlig i kampen mot grønnvasking. Videre oppfordrer workshopen til økt klimaengasjement, økt innsikt i et viktig tema, og bidrar til mestringsevne i møte med vanskelige klimaspørsmål.